Konfirmacja 2015

24 maj 2015 r.

Konfirmacja 2015

24 maja był szczególnym dniem dla szóstki gimnazjalistów: Ani Czerwińskiej, Laury Kopczyńskiej, Marty Orwat, Mikołaja Potocznego, Łukasza Skitka i Antosi Wytykowskiej, oraz całego naszego zboru.

Znaczenie Konfirmacji zawiera się w słowach ślubuję i potwierdzam. Konfirmanci potwierdzili i wyznali wiarę, oraz złożyli ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem. Dali tym samym wyraz swej dojrzałości chrześcijańskiej. Od tego czasu przysługują im prawa i obowiązki określone prawem kościelnym. Życzymy im wiele Bożego błogosławieństwa i wytrwałości na każdy dzień.

  • 0