Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015

XVI edycja pod hasłem Głodni Miłosierdzia

„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. (…)
Dawajcie, a będzie wam dane. (…)
Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.”
Ew. Łukasza 6, 36.38

Drodzy Siostry i Bracia,

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz szesnasty organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom odbywa się pod hasłem „Głodni miłosierdzia”, które w pełni wpisuje się w przesłanie i misję diakonii. Głód miłosierdzia to głód szczególnego rodzaju: to potrzeba miłości, mądrego i aktywnego współczucia, które przejawia się w konkretnej pomocy i działaniu. Bez miłosierdzia skierowanego w stronę naszego bliźniego, nasza wiara jest niepełna – może być w niej wiele słów i najlepszych nawet przekonań, które jednak – niepoparte działaniem i krokiem w stronę drugiego człowieka – wydają się puste.

Podczas akcji, która rozpocznie się 29 listopada 2015 roku, w 1. Niedzielę Adwentu, rozprowadzane będą świece wigilijne. Nabywając świece wigilijną wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej – nasze konkretne działanie miłosierdzia. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na zakup podręczników i przyborów szkolnych; na rehabilitację i leczenie dzieci. 

Dziękujemy za każde wsparcie wspólnego dzieła miłosierdzia.

Wanda Falk
Dyrektor generalna Diakonii
Biskup Ryszard
Bogusz Prezes Diakonii

Akcja trwa od 1. Niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia.
Świece są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej na terenie całego kraju.

  • 0