Wigilijne dzieło pomocy dzieciom 2017

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce po raz osiemnasty organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem „Miłosierdzie jest jedno”, co podkreśla znaczenie miłosierdzia, które jest szczególnym rodzajem miłości – współczuciem, życzliwością i okazywaniem pomocy potrzebującemu bez względu na wyznanie, pochodzenie czy pozycję społeczną. Hasło w szczególny sposób zwraca uwagę również na potrzeby dzieci i młodzieży, ich poczucie bezpieczeństwa i wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wpisuje się w ochronę najmłodszych przed marginalizacją i wykluczeniem.

Podczas akcji, która rozpocznie się 3 grudnia, w 1. Niedzielę Adwentu, rozprowadzane będą świece wigilijne. Diakonia Polska rozprowadzi ich w tym roku ok. 11 tysięcy. Nabywając wigilijną świecę wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej. Pozyskane środki będą przeznaczone na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną, letni wypoczynek, a także leczenie i rehabilitację dzieci. Zapalone w dzień Bożego Narodzenia światło, w myśl słów z Ewangelii Mateusza”, stanowiących motto Diakonii: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25,40), będzie znakiem solidarności nas wszystkich z tymi, którzy nie zawsze mają możliwość upominania się o swoje prawa.

Dziękujemy za każdy dar serca i wsparcie naszego wspólnego dzieła!

  • 0