Hasło miesiąca

Listopad 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Biada tym, którzy nazywają zło dobrem, a dobro złem, którzy przedstawiają ciemność jako światło, a światło jako ciemność, którzy przedstawiają gorycz jako słodycz, a słodycz jako gorycz. Iz 5,20

read more

Październik 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmogący! Sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi, Królu narodów! Obj 15,3

read more

Wrzesień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Miłować Boga – to jest najwspanialszą mądrością. Syr 1,10 [Lutherbibel]

read more

Sierpień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wtedy leśne drzewa będą radośnie wykrzykiwać przed obliczem Pana, ponieważ przychodzi, aby sądzić ziemię. 1Krn 16,33

read more

Lipiec 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym. Ps 42,3

read more

Czerwiec 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu, jak pieczęć na twym ramieniu. Bo miłość jak śmierć jest potężna. Pnp 8,6

read more

Maj 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Umiłowany, modlę się, aby we wszystkim dobrze ci się wiodło i abyś był tak zdrowy, jak dobrze wiedzie się twojej duszy. 3J 2

read more

Kwiecień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana, oraz powtórzyła to, co jej powiedział. J 20,18

read more

Marzec 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wszelką modlitwą i błaganiem módlcie się w każdym czasie w Duchu i w Nim czuwajcie wytrwale, błagając za wszystkich świętych. Ef 6,18

read more

Luty 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Ef 4,26

read more