Hasło miesiąca

Luty 2024

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. (2 Tm 3,16)

read more

Styczeń 2024

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Młode wino należy lać do nowych bukłaków. (Mk 2,22)

read more

Grudzień 2023

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Oczy moje widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. (Łk 2,30-31)

read more

Listopad 2023

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. (Hi 9,8-9)

read more

Wrzesień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Miłować Boga – to jest najwspanialszą mądrością. Syr 1,10 [Lutherbibel]

read more

Sierpień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wtedy leśne drzewa będą radośnie wykrzykiwać przed obliczem Pana, ponieważ przychodzi, aby sądzić ziemię. 1Krn 16,33

read more

Lipiec 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym. Ps 42,3

read more

Czerwiec 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu, jak pieczęć na twym ramieniu. Bo miłość jak śmierć jest potężna. Pnp 8,6

read more

Maj 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Umiłowany, modlę się, aby we wszystkim dobrze ci się wiodło i abyś był tak zdrowy, jak dobrze wiedzie się twojej duszy. 3J 2

read more

Kwiecień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana, oraz powtórzyła to, co jej powiedział. J 20,18

read more