Hasło miesiąca

Marzec 2023

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Rz 8,35

read more

Luty 2023

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Sara powiedziała: Bóg dał mi powód do śmiechu. 1 Mż 21,6 (BE)

read more

Styczeń 2023

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. 1 Mż 1,31

read more

Grudzień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wtedy wilk będzie przebywał z barankiem, lampart leżał razem z koźlęciem, cielę, młody lew i wół będą razem, a mały chłopiec będzie je prowadził. Iz 11,6

read more

Listopad 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Biada tym, którzy nazywają zło dobrem, a dobro złem, którzy przedstawiają ciemność jako światło, a światło jako ciemność, którzy przedstawiają gorycz jako słodycz, a słodycz jako gorycz. Iz 5,20

read more

Październik 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmogący! Sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi, Królu narodów! Obj 15,3

read more

Wrzesień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Miłować Boga – to jest najwspanialszą mądrością. Syr 1,10 [Lutherbibel]

read more

Sierpień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wtedy leśne drzewa będą radośnie wykrzykiwać przed obliczem Pana, ponieważ przychodzi, aby sądzić ziemię. 1Krn 16,33

read more

Lipiec 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym. Ps 42,3

read more

Czerwiec 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Połóż mnie jak pieczęć na twym sercu, jak pieczęć na twym ramieniu. Bo miłość jak śmierć jest potężna. Pnp 8,6

read more