Hasło miesiąca

Czerwiec 2024

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! (2 Mż 14,13)

read more

Maj 2024

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. (1 Kor 6,12)

read more

Kwiecień 2024

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. (1 P 3,15)

read more

Marzec 2024

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Nie trwóżcie się! Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono. (Mk 16,6)

read more

Luty 2024

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. (2 Tm 3,16)

read more

Styczeń 2024

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Młode wino należy lać do nowych bukłaków. (Mk 2,22)

read more

Grudzień 2023

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Oczy moje widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. (Łk 2,30-31)

read more

Listopad 2023

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. (Hi 9,8-9)

read more

Wrzesień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Miłować Boga – to jest najwspanialszą mądrością. Syr 1,10 [Lutherbibel]

read more

Sierpień 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wtedy leśne drzewa będą radośnie wykrzykiwać przed obliczem Pana, ponieważ przychodzi, aby sądzić ziemię. 1Krn 16,33

read more