Hasło miesiąca

Październik 2020

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! Jer 29,7

read more

Wrzesień 2020

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

„Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał”. 2Kor 5,19

read more

Sierpień 2020

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i dusze moją znasz dokładnie Ps 139,14

read more

Lipiec 2019

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Jk 1,19

read more

Czerwiec 2019

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Prz 16,24

read more

Maj 2019

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz ciebie. 2 Sm 7,22

read more

Kwiecień 2019

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mt 28,20

read more

Marzec 2019

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie jemu. 1 Sm 7,3

read more

Styczeń 2019

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Bóg mówi: Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 1 Mż 9,13

read more

Sierpień 2018

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Bóg jest miłoscią, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 1 J 4,16

read more