Hasło miesiąca

Grudzień 2015

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Śpiewajcie radośnie, niebiosa, wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! Iz 49,13

read more

Listopad 2015

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Dla tych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Jud 22

read more

Październik 2015

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

„Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego?„ (Hi 2,10)

read more

Wrzesień 2015

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mt 18,3

read more

Sierpień 2015

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Jezus Chrystus mówi: Bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Mt 10,16

read more

Lipiec 2015

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak-tak, nie – nie,bo co ponadto jest, to jest od złego. Mt 5,37

read more