Hasło roku

Hasło Roku Pańskiego 2024

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wszystko, co czynicie, niech dokonuje się w miłości. (1 Kor 16,14)

read more

Hasło Roku Pańskiego 2023

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Tyś Bóg, który mnie widzi (1 Mż 16,13)

read more

Hasło Roku Pańskiego 2022

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Jezus Chrystus mówi: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę. J 6,37

read more

Hasło Roku Pańskiego 2021

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Łk 6,36

read more

Hasło Roku Pańskiego 2020

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Mk 9,24

read more

Hasło Roku Pańskiego 2019

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Szukaj pokoju i dąż do niego. Ps 34,15

read more

Hasło roku 2018

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Bóg mówi: Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Obj 21, 6

read more

Hasło roku pańskiego 2017

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Ez 36,26

read more

Hasło roku 2016

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Tak mówi Pan: Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał. Iz 66,13

read more

Hasło Roku 2015

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga. List Pawła do Rzymian 15,7

read more