Parafia

Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej Parafii.
Dawne kościoły ewangelickie w Poznaniu
150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

„Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.” Ps 84, 3 Miejsca ewangelickich nabożeństw w Poznaniu 1. Pałac Górków,…

Poznańscy duszpasterze
150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Mecenasi: Jan Ostroróg Stanisław Ostroróg Andrzej Górka Działacze: Jan Seklucjan Eustachy Treptka Jan Gliczner Pierwsi duchowni: Ks. Andrzej Samuel – do 1541 r., jako kaznodzieja w Poznaniu, następnie jako proboszcz…

Reaktywacja Parafii po odzyskaniu Niepodległości
150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Początki to, powstanie najpierw Towarzystwa Ewangelickiego w Poznaniu, które następnie podjęło inicjatywę utworzenia parafii. Pisze o tym szczegółowo ksiądz Kotula w Pośle Ewangelickim w nr od 28 – 34 z…

Ewangelicy w Wielkopolsce
150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Wprowadzenie   „Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.” (  List…