Duszpasterze

Proboszcz

Urodziłem się 15.09.1981r. w Cieszynie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, podjąłem studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Służbę w Kościele rozpocząłem 1 lutego 2005 r. kiedy zostałem skierowany przez Biskupa Kościoła na praktykę kandydacką do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu. Następnie w czerwcu 2005 r. zostałem oddelegowany na praktykę do parafii w Skoczowie. Po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego zostałem ordynowany na duchownego dnia 1 października 2006 r. w Bielsku – Białej. Po ordynacji kontynuowałem służbę w parafii skoczowskiej jako wikariusz. Kolejnym etapem służby w Kościele było powierzenie mi z dniem 1 stycznia 2008 r. obowiązków asystenta Biskupa Kościoła w Warszawie. W dniu 11 kwietnia 2010 r. zostałem tymczasowo skierowany do służby w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Z dniem 1 sierpnia 2010r. na mocy uchwały Konsystorza Kościoła zostałem mianowany na stanowisko proboszcza-administratora tej parafii. W dniu 27 kwietnia 2013 r. zostałem wprowadzony w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu. Jestem absolwentem kursów duszpasterskich organizowanych przez Stowarzyszenie Księży i Katechetów oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa Pastoralnego i Duszpasterstwa (SIPCC). W chwili obecnej uczestniczę w kursie superwizji organizowanym przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej. W centrum moich zainteresowań teologicznych znajduje się teologia praktyczna ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterstwa. W wolnych chwilach zajmuję się modelarstwem lotniczym. Ponadto interesuję się psychologią i historią. Wspólnie z żoną Anną (pedagogiem) wychowujemy dwóch kilkuletnich chłopców.

Ks. Marcin Kotas
proboszcz
Empty Team
mgr teol. Maksymilian Gadowski
wikariusz

Praktykant

Nazywam się Maksymilian Gadowski. Urodziłem się w listopadzie 1997 r. w Cieszynie. Pochodzę z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, gdzie byłem ochrzczony oraz konfirmowany. W 2016 r. zdałem egzamin dojrzałości i ukończyłem Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie w rok. W latach 2016-2022 studiowałem teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończyłem obroną pracy magisterskiej, pt. “Obraz Reformacji w dostępnych w języku polskim syntezach historii Kościoła powszechnego” pod kierunkiem dr hab. Jerzego Sojki. W okresie studiów odbywałem praktyki wakacyjne w parafiach w Wałbrzychu, w Nowym Sączu, w Bydgoszczy, w Warszawie Wniebowstąpienia Pańskiego oraz w Pile. Praktyki katechetyczne odbyłem w parafii Św. Trójcy w Warszawie. Z dniem 1 września 2022 rozpoczynam praktykę kandydacką w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu. Jestem pasjonatem starej motoryzacji, transportu publicznego oraz literatury kryminalnej.