Monthly Archives :

marzec 2010

Światowy Dzień Modlitwy

Tegoroczne ekumeniczne nabożeństwo, w ramach Światowego Dnia Modlitwy, odbyło się 5. marca o godz. 18.00, w kościele Ewangelicko-Augsburskim. W przygotowaniach wzięły udział reprezentantki Kościoła: Ewangelicko-Augsburskiego, Metodystycznego, Rzymskokatolickiego i Zboru Zielonoświątkowego. Łącznie 13 kobiet. Odbyły się trzy spotkania przygotowawcze, które były dla nas bardzo cennym czasem. Miałyśmy możliwość lepiej się poznać, wspólnie modlić i uczyć się…

read more