Obradował Synod Diecezji – Relacja

1024 682 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

W dniu 19 marca 2022 roku w Koninie odbyła się ostatnia w tej kadencji, X Sesja, VI Synodu Diecezji Pomorsko–Wielkopolskiej. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w Kościele Świętego Ducha. Po nabożeństwie członkowie Synodu przeszli do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie gdzie odbyła się zasadnicza część obrad Synodu.

W programie było ponad 20 punktów obrad. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Synodu z Bydgoszczy swoje sprawozdania przedstawili Diecezjalny Duszpasterz Młodzieżowy (ks. dr Karol Niedoba) i Dyrektor Diakonii Diecezji Pomorsko-Wlkp. (ks. Wojciech Froehlich). Informacji na temat działalności duszpasterstwa wojskowego z terenu Diecezji udzielił ks. mjr Tomasz Wola.

Następnie swoje sprawozdanie na temat stanu Diecezji przedstawił Biskup Diecezjalny ks. prof. Marcin Hintz a po nim słowo zabrała Kurator Diecezji pani Izabela Główka-Sokołowska. Warto zauważyć, że Parafia w Poznaniu może mieć powody do radości – jest obecnie drugą najliczniejszą parafią w Diecezji (po Gdańsku/Sopocie) – liczy ponad 360 osób. Jednocześnie są w naszej Diecezji bardzo małe parafie – obecnie  Parafia w Ostrowie Wlkp. liczy zaledwie 19 osób. Ogólnie liczebność Diecezji na przestrzeni ostatnich 6 lat wykazuje (głównie za sprawą konwersji) tendencję zwyżkową.

Po krótkiej przerwie Biskup Diecezji zaprezentował sprawozdanie finansowe Diecezji za rok 2021, następnie odczytano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Radzie Diecezjalnej w głosowaniu Synod udzielił absolutorium.

Następnie Biskup zaprezentował preliminarz budżetowy Diecezji na rok 2022, który został przyjęty w głosowaniu. Finanse Diecezji pozostają stabilne, choć czeka nas w bieżącym roku sporo wyzwań.

Kolejnym punktem obrad była informacja Biskupa oraz Kurator Diecezji o pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy prowadzonej przez Kościół i Diakonię. W obliczu wojny nasz Kościół nie pozostaje bierny – pomocy uchodźcom będzie udzielać zarówno Światowa Federacja Luterańska poprzez centra regionalne jak i Diakonie Katastrophenhilfe poprzez poszczególne parafie.

Biskup poinformował też o kalendarzu wyborczym w Kościele – czekają nas w tym roku wybory zarówno do Konsystorza, jak i do Synodu Diecezjalnego i Synodu Kościoła.

Jednym z ostatnich punktów była informacja o przygotowaniach do Zjazdu Chórów DPW w dniach 28-29.05. we Włocławku, po czym zgłoszono kilka wolnych wniosków.

Obrady zakończyły się wspólną modlitwą i posiłkiem.

Świeckimi delegatami parafii poznańskiej do Synodu Diecezji są: Karolina Szulc, Przemysław Szydlik, dr Jerzy Domasłowski, z urzędu ks. Marcin Kotas.

Przemysław Szydlik

  • 0