Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – 19.06.2022

1024 684 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w poznańskiej parafii

W 1. Niedzielę po Trójcy Świętej 19. czerwca świętowaliśmy w naszej parafii zakończenie roku szkolnego. Symbolicznie pożegnaliśmy również naszego katechetę p. Filipa Lipińskiego, który od września rozpocznie praktykę kandydacką w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie, przygotowując się do służby pastorskiej w naszym Kościele.

Uroczystość zapoczątkowało uroczyste nabożeństwo rodzinne, które poprowadzili ks. proboszcz Marcin Kotas oraz p. Filip Lipiński. Planowo nabożeństwo miało odbyć się w ogrodzie parafialnym, jednakże ze względu na panujący upał zostało przeniesione do kościoła. Zgromadzonych w kościele przywitał ks. proboszcz, po czym zbór odśpiewał pieśń Dzięki za ten dzisiejszy ranek (ŚE 475). Oprawę muzyczną zapewnił p. Filip Lipiński (gitara elektryczna), p. Piotr Bisok (perkusja) oraz obecne na nabożeństwie dzieci (zabawkowe instrumenty perkusyjne). Po odśpiewaniu pieśni ks. Kotas poprowadził liturgię wstępną, odczytał Psalm 8 oraz zmówił modlitwę. Następnie tekst Starego Testamentu (Jr 1,4-8) odczytała p. Beata Ziebart, a Lekcji Apostolskiej (1J 3,1-3) p. Ryszard Necel. Następnie jako aklamację po czytaniu Słowa Bożego wspólnie zaśpiewano piosenkę Alleluja (ChP 162) po polsku, łacińsku, grecku i niemiecku. Następnie zbór złożył wyznanie wiary.

Po wyznaniu wiary miał miejsce występ uczennic i uczniów szkółek niedzielnych oraz lekcji religii, którzy pod przewodnictwem pań Elżbiety i Zuzanny Jen zaśpiewali piosenki Kto stworzył… oraz Nie ma takiego jak Jezus wesoło przy tym gestykulując. W tym czasie przeprowadzono kolektę przeznaczoną na parafialną pracę z dziećmi i młodzieżą.

Po występie dzieci p. Filip Lipiński wygłosił kazanie na podstawie fragmentu z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 18,15-17), w którym podkreślił, jak ważny w życiu człowieka jest uśmiech i spontaniczność. Zaznaczył, że Kościół nie jest smutną przestrzenią, ale zgromadzeniem otwartym na drugiego człowieka, w którym nawet gaworzenie, czy płacz niemowlaka mogą być częścią wspólnej modlitwy. Zaznaczył, że Jezus przyjmuje wszystkich ludzi, sprawiając że stajemy się nowonarodzonymi dziećmi Bożymi.

Po kazaniu gościnnie wystąpił Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cisownicy, śpiewając Błogosławieństwo Irlandzkie oraz pieśń Mą drogę znasz. Występ chóru z Cisownicy poprzedzony został słowem wstępnym ks. Marka Twardzika, który opowiedział o cisownickiej parafii oraz przekazał pozdrowienia i życzenia.

Następnie w imieniu zboru ks. proboszcz wraz z kuratorem dr. Jerzym Gizło złożyli podziękowania za dotychczasową pracę w parafii państwu Sandrze i Filipowi Lipińskim, przekazując upominkowy obraz przedstawiający poznański ratusz staromiejski. Podczas podziękowań parafianom ukazała się także po raz pierwszy narodzona przed tygodniem córka p. Lipińskich Emma.

Po podziękowaniach nastąpiło rozdanie świadectw z ocenami z lekcji religii oraz dyplomów dla uczestników szkółek niedzielnych. Następnie zbór zaśpiewał pieśń Gdy idziemy poprzez świat (ŚE 845), po czym p. Lipiński zmówił modlitwę zakończoną wspólnym Ojcze nasz. Następnie ks. proboszcz udzielił wiernym błogosławieństwa, a zbór na zakończenie zaśpiewał hebrajską pieśń Szalom chaverim (Do zobaczenia, przyjaciele! Pokój niech będzie z wami do czasu, kiedy spotkamy się znów).

Po nabożeństwie w ogrodzie parafialnym odbył się piknik, w czasie którego na młodszych i starszych uczestników czekało wiele atrakcji i poczęstunek.

  • 0