Hasło Roku 2015

150 150 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.

List Pawła do Rzymian 15,7
  • 0